توافقنامه

توافقنامه حاضر با توجه به شرایط قانونی ، به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر و عمل به تعهدات فی مابین در چهارچوب قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران و شرايط مشروحة ذيل، ما بين شرکت پردازش اطلاعات امین و مشتریان محترم این مرکز در كمال آگاهي و رضایت منعقد شده و طرفين به تعهدات آن منعقد و ملتزم شدند.

ماده یک : تعاریف

- سرویس دهنده : شرکت پردازش اطلاعات امین با ماهیت مذکور

- سرویس گیرنده : هر شخص حقیقی یا حقوقی که جهت استفاده از خدمات مرکز داده در وبگاه رسمی سرویس دهنده ثبت نام می نماید.

- پنل کاربری : میز کار مجازی می باشدکه بعد از ثبت نام و ارسال مشخصات و انتخاب نوع سرویس در خواستی توسط سرویس گیرنده در اختیار وی قرار می گیرد.

- سرویس : خدماتی که سرویس گیرنده در زمان ثبت نام در پنل کاربری خود در زمان ثبت نام از سرویس دهنده تقاضا می نماید و هزینه آن را طی صورت حساب ارسالی در پنل کاربری پرداخت می نماید

- تیکتینگ : ارتباط دو سویه بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده از طریق پنل کاربری ارائه شده.

ماده دو : موضوع

- ارائه خدمات اعلام شده در وبگاه رسمی سرویس دهنده به آدرس https://www.aminidc.com که در زمان ثبت نام ، توسط سرویس گیرنده قابل ویرایش و انتخاب می باشد.

ماده سه : نحوه ثبت نام و ارتباط طرفین

- ثبت نام و دریافت حساب کاربری توسط سرویس گیرنده و یا نماینده رسمی وی که از قبل به معرفی سرویس دهنده رسانده شده است ، از طریق درگاه https://www.aminidc.com قابل انجام می باشد.

- کلیه مکاتبات فی مابین سرویس دهنده و سرویس گیرنده از دو روش مکاتبات کتبی و تیکتینگ (ایمیل سرویس گیرنده) قابل انجام می باشد و تمامی مکاتبات در هر دو صورت کاملا معتبر و قابل استناد در مراجع قانونی می باشد و عدم اطلاع از آن از هیچ یک از طرفین مسموع نخواهد بود.

- سرویس گیرنده موظف است در صورت تغییر اطلاعات تماس موضوع را به صورت کتبی و تیکتینگ به سرویس دهنده اعلام نماید ، در غیر این صورت هیچ مسئولیتی نسبت به خسارات به وجود آمده متوجه سرویس دهنده نمی باشد.

ماده چهار : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

- صورت حساب های صادره به دوصورت واریز به حساب سرویس دهنده و ارائه سند صادر شده از سوی بانک یا از طریق درگاه بانکی سرویس دهنده در زمان ثبت نام قابل پرداخت می باشد.

- مبلغ قرارداد با توجه به نوع سرویس درخواست شده توسط سرویس گیرنده طی یک صورت حساب رسمی و یا از طریق درگاه اینترنتی اعلام شده تعیین می گردد.

- در صورت تغییر تعرفه در حین استفاده از سرویس ، سرویس گیرنده در صورت تمایل به تغییر سرویس قبل از پایان موعد قرارداد موظف به رعایت تعرفه های جدید خواهد بود.

- هزینه های مازاد و استفاده از خدمات کارشناسان فنی در زمان استفاده از یک سرویس در قالب یک صورتحساب مجزا دریافت می گردد.

ماده پنج : مدت زمان قرارداد

- طول مدت قرارداد معادل زمان درخواستی توسط سرویس گیرنده که در سه بازه سه ماهه ، شش ماهه و یکساله قابل انتخاب می باشد.

- شروع قرارداد از زمان پرداخت صورتحساب و تاییدیه واحد فروش جهت راه اندازی سرویس به واحد فنی می باشد.

ماده شش : تعهدات طرفین

الف - تعهدات سرویس دهنده :

1) سرویس دهنده موظف است بلافاصله بعد از پرداخت صورتحساب ، هماهنگی های لازم جهت انتقال و نصب تجهیزات سرویس گیرنده را انجام دهد.

2) سرویس دهنده موظف است تمامی خدمات مورد تعهد را بدون کم و کاست در اختیار سرویس دهنده قرار دهد.

3) سرویس دهنده موظف به رعایت اصل 24*7 بوده و امکانات پشتیبانی به صورت تلفنی و پاسخگویی به سرویس گیرندگان خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل فراهم نماید و در صورت نیاز به هر گونه down time حداقل 24 ساعت قبل هماهنگی های لازم انجام گردد.

4) سرویس دهنده متعهد می شود چنانچه آسیب مادی یا معنوی قریب الوقوعی از طریق خدمات موضوع قرارداد سرویس دهنده را تهدید کند و از این رخداد آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمهیدات بازدارنده و یا آگاه سازی مشترکین و ارایه رهنمودهای پیشگیرانه به آنها اقدام کند.

5) سرویس دهنده موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطلاعات و حریم خصوصی سرویس گیرندگان است .

6) سرویس دهنده موظف است در مورد تغییراتی که ارائه خدمات به سرویس گیرندگان را تحت تاثیر قرار می دهد ، تا 24 ساعت قبل از اعمال تغییرات از طریق وب سایت سرویس دهنده ،پنل کاربری و یا ارسال خبر نامه به آدرس پست الکترونیکی سرویس گیرندگان اطلاع رسانی نماید و سرویس گیرنده موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

7) سرویس دهنده موظف است حداکثر تا فاصله زمانی 10 روز با توجه یه شرایط پیش رو و غیر قابل پیش بینی ، سرویس درخواستی را تحویل دهد و در صورت احتمال افزایش این زمان مراتب را به صورت تیکتینگ به سرویس دهنده اعلام نماید.

ب – تعهدات سرویس گیرنده :

1) سرویس گیرنده متعهد میشود تمامی تجهیزات نصب شده با اهداف قانونی، مورد استفاده قرار بگیرند. ارسال، نگهداری یا توزیع هر نوع اطلاعات، داده یا مطالب، که در مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بین المللی باشد،یا آنچه که مستقیماً باعث تسهیل تخلف از هر نوع قانون مشخص شود ممنوع بوده و مسئولیت تمامی امور بر عهده سرویس گیرنده یا نماینده رسمی آن می باشد.

2) سرویس گیرنده مسئول فعالیت خود بر روی اینترنت است و از آن خواسته می شود که حقوق سایر سرویس گیرندگان را محترم بشمارند. سرویس دهنده این حق را برای خود محفوظ می دارد که خدمات ارائه شده به مشتریانی که از خدمات به گونه ای استفاده می کنند که تأثیر مخربی بر دیگر سرویس گیرندگان دارد را معلق نموده یا فسخ کند.

3) سرویس گیرندگان نمی توانند پیش از دریافت مجوز از سرویس دهنده ، بخشی یا تمام حقوق یا تعهدات خود نسبت به این توافقنامه را به دیگری واگذار نموده یا وکالت دهند.

4) سرویس گیرنده متعهد می شود با آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پراخت هزینه ها نسبت به گزینش آنها اقدام و به مواعد مقرر در قرارداد پایبند باشد.

5) سرویس گیرنده موظف است از حدود تعیین شده در منابع سرویس مشترک تجاوز ننماید در غیر این صورت ، سرویس دهنده می تواند تا زمان ارتقاء و یا کاهش مصرف اقدام به قطع سرویس مورد نظر نماید.

6) سرویس گیرنده موظف است کلیه اقدامات و تمهیدات امنیتی لازم جهت جلوگیری از بروز و یا نفوذ حملات شبکه ای را در سرویس خود بعمل آورد تا مانع از بروز هر گونه اختلال در ارتباطات سرویس دهنده گردد.

7) سرویس گیرنده موظف است تطابق و اجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

8) مسئویت تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اطلاعات با سرویس گیرنده بوده و سرویس گیرندگان می بایست تمامی پشتیبان های خود را در مکانی غیر از تجهیزات و سرورهای سرویس دهنده نگهداری نمایند و در صورت بروز هر گونه مشکل و عدم توانایی در بازیابی اطلاعات هیچ گونه مسئولیتی متوجه سرویس دهنده نمی باشد.

9) همزمان با پرداخت مبلغ صورتحساب صادره و یا عضویت در پرتال سرویس دهنده ، تمامی قوانین و مفاد قرارداد حاضر جاری و نیازی به اخذ تاییدیه کتبی از سرویس گیرنده نمی باشد.

10) سرویس گیرنده متعهد می شود در صورت تغییر مشخصات تماس و یا آدرس اعلام شده ، اطلاعات جدید خود را در پنل کاربری خود ویرایش یا به سرویس دهنده اعلام نماید.در صورت عدم اطلاع رسانی مسئولیت عدم اطلاع از اخبار ارسال شده بر عهده سرویس گیرنده می باشد.

11) سرویس گیرنده موظف است نسبت به تهیه نسخه پشتیبان از داده های خود اقدام نماید

12) سرویس گیرنده موظف است تحویل ، تطابق ، انقضا و اجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

13) سرویس گیرنده موظف است قبل از تاریخ سر رسید سرویس های خریداری شده عدم تمایل به تمدید سرویس را از طریق تیکت اعلام نماید. در غیر این صورت سرویس بطور خودکار تمدید خواهد شد.

ماده هفت : حل اختلاف

- کلیه اختلافات محتمل بین خریدار و فروشنده ، خواه مربوط به انجام تعهدات قراردادی یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد، در وهله اول از طریق مذاکره و ایجاد تعامل بین طرفین و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب ، هر یک از طرفین مجاز به اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.

ماده هشت : شرایط فسخ و قطع سرویس

- سرویس گیرنده در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات ، می بایست درخواست خود را از طریق پنل کاربری خود و هم به صورت کتبی اعلام و سرویس دهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست فسخ سرویس گیرنده ، نسبت به انجام کلیه مراحل فسخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی است در صورت درخواست فسخ یکطرفه قرارداد از سوی سرویس گیرنده قبل از پایان مدت قرارداد ، هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت مابه تفاوت باقی مانده هزینه قرارداد متوجه سرویس دهنده نمی باشد.

- چنانچه سرویس دهنده نتواند به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نماید ، سرویس گیرنده مختار است نسبت به ثبت اعتراض در پرتال کاربری و اعلام کتبی اقدام و در صورت عدم رفع مشکلات مورد ادعا نسبت به درخواست فسخ قرارداد اقدام نماید.در صورت تایید ادعای سرویس گیرنده مبنی بر کیفیت پایین سرویس توسط داور مرضی الطرفین ، تمامی وجوه دریافتی عودت می گردد.

- استفاده از نرم افزارهای مخرب ، اخلال در شبکه داخلی ، استفاده از کد های مخرب و یا نرم افزارهایی که موجب نفوذ به سرویس و سایر سرویس گیرندگان گردد، ارسال هرزنامه ، فایل های آلوده ، ایمیل های گروهی و مشکوک ، استفاده از منابع سرور به گونه ای که با قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران در تناقض باشد منجر به فسخ یک طرفه قرارداد و قطع سرویس و پیگیری های حقوقی می گردد.