فهرست محصولات

هاستینگ لینوکس | هاستینگ ویندوز | سرور مجازی | سرور اختصاصی | سرویس اشتراک فضا | سرویس میزبانی پست الکترونیک | سرویس پشتیبانگیری و آرشیو | سرویس مدیریت امین | سرویس ابری | سرویس DNS

محصولات/سرویس ها هزینه راه اندازی قیمت
ابر خصوصی مجازی شخصی 500,000 ریال 7,470,000 ریال
سرویس ابر مجازی حرفه ای 500,000 ریال 14,940,000 ریال
ابر خصوصی مجازی شرکتی 500,000 ریال 29,880,000 ریال