فهرست محصولات

سرور مجازی | سرور اختصاصی | سرویس اشتراک فضا | سرویس پشتیبانگیری و آرشیو | سرویس مدیریت امین | سرویس DNS

در سرويس کولوکیشن (Co-Location ،Colocation ،Collocation)، به جاي اجاره نمودن سرور از مركز داده امین، سرور تهيه شده توسط خود مشتري، به ما سپرده مي شود. در اين حالت مالكيت سرور كاملاً با كاربر خواهد بود. تهيه سرور براي كاربر مي تواند توسط مرکز امین نيز انجام گيرد. در واقع در سرويس ‍Colocation، فضا و مكاني براي قرار دادن و نگهداري سرور اجاره مي شود. با خريداري يك سرور و قرار دادن آن در Server Room مرکز داده امین، لازم است تنها هزينه هایی مثل فضاي نگهداري (Rack ،Space) و هزينه پهناي باند پرداخت شود.امكان تهيه Rack توسط خود كاربر نيز وجود دارد و عملاً Server room تنها پهناي باند، IP، برق، كولينگ و فضا را براي كاربر فراهم مي نمايد. در Colocation، در صورت بروز نقص در سخت افزار، كاربر موظف به تعمير يا تعويض آن خواهد بود. اما در سرور اختصاصي اگر نقصي در سخت افزار بروز نمايد، هزينه اي از كاربر دريافت نمي شود. براي مثال در صورت نقص HDD، مرکز امین، آن را بدون هزينه تعويض مي نمايد.در این سرویس، كاربر مي تواند پيكربندي سخت افزار و نرم افزارهاي نصب شده بر روي آن را شخصاً انتخاب نمايد. مرکز امین، اتصال به اينترنت را حفظ مي نمايد و تجهيزات محيطي چون برق اضطراري (مثل UPS)، سيستم اطفاي حريق و تهويه را به ذبهترین نحو برای مشتریان فراهم نموده است.


محصولات/سرویس ها هزینه راه اندازی قیمت
سرویس رک اشتراکی 1U 1,000,000 ریال 7,800,000 ریال
سرویس رک اشتراکی 2U 1,000,000 ریال 15,444,000 ریال