فهرست محصولات

هاستینگ لینوکس | هاستینگ ویندوز | سرور مجازی | سرور اختصاصی | سرویس اشتراک فضا | سرویس میزبانی پست الکترونیک | سرویس پشتیبانگیری و آرشیو | سرویس مدیریت امین | سرویس DNS

محصولات/سرویس ها هزینه راه اندازی قیمت
پکیج مدیریتی شماره 1 1,000,000 ریال
پکیج مدیریتی شماره 2 2,200,000 ریال
پکیج مدیریتی شماره 3 4,500,000 ریال