AMIN-VS-N5

16,000,000 ریال

AMIN-VS-N4

10,500,000 ریال

AMIN-VS-N3

6,600,000 ریال

AMIN-VS-N2

3,600,000 ریال

AMIN-VS-N1

2,400,000 ریال

خدمات اضافی و انتخابی

CPU

0

RAM

0

HDD

0

Monthly Traffic

0

نام میزبان*

اعمال کد تخفیف:

خلاصه سفارش

اگر مخواهید خریدتان نهایی شود روی ادامه کلیک نمائید و فرآیند را تا انتها به پایان برسانید.

انتخاب چرخه صورتحساب
توضیحات قیمت
سرور مجازی - AMIN-VS-N1 2,400,000 ریال + 500,000 ریال هزینه راه اندازی سه ماهه
مجموع دوره: 2,400,000 ریال سه ماهه
مجموع هزینه های امروز:

2,900,000

اطلاعات مشتری

کاراکتر های داخل تصویر را وارد نمایید
تازه سازی

یادداشت ها و اطلاعات اضافی