لطفا صبرکنید...

اختلال در تلفن‌های مرکز داده / چهارشنبه ۵ تیر ۹۸

اخبار: اختلال در تلفن‌های مرکز داده / چهارشنبه ۵ تیر ۹۸

منتشر شده 1398-4-5

قابل توجه مشتریان گرامی
به دلیل عملیات نگهداری شرکت مخابرات ایران، ارتباطات تلفنی مرکز داده در روز چهارشنبه مورخ ۵ تیر ۹۸ از ساعت ۱۳:۰۰ به مدت ۳ ساعت دچار اختلال یا قطعی خواهد بود. در صورت نیاز می‌توانید از طریق پست الکترونیکی support@aminidc.com با واحد فنی ارتباط برقرار نمایید.
با تشکر
مرکز داده امین

تنظیمات اطلاع رسانی
دریافت ایمیل صورتحساب ها
دریافت ایمیل پشتیبانی
دریافت ایمیل سرویس ها
دریافت ایمیل دامین ها
تنظیمات سیستم
System Logs
تاریخچه ایمیل ها